Fırsatlar Dünyası Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Aşağıdaki başlıklara tıklayarak sıkça sorulan sorularımıza ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.


ABONELİK İŞLEMLERİ

Elektrik Aboneliğimi Nasıl Yapabilirim?
Elektrik aboneliğiniz için aşağıdaki işlem kanallarımıza başvuru yapabilirsiniz.

Abonelik Başvurusu İçin Gerekli Bilgiler
Abonelik başvurusu yapacağınız tesisin kullanım amacına ve abone grubuna göre gerekli olan evraklar aşağıda yer almaktadır.

MESKEN

 • Abonelik yapılmak istenen yerin elektrik faturası veya tesisat/sayaç numarası
 • Nüfus Cüzdanı Aslı,
 • Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)’dan alınacak poliçe veya poliçe numarası
 • Perakende satış sözleşmesi aktif olan tesislere yapılan başvurularda kullanım hakkına sahip olduğunu gösterir belge istenebilir.

MESKEN ORTAK KULLANIMI

Asansör, Merdiven aydınlatması, kalorifer, hidrofor vb. ortak kullanım tesis ve yerleri bu alt abone grubu kapsamındadır.

Mesken abone grubuna ek olarak bina yönetimi adına yapılan aboneliklerde aşağıdaki belgeler alınır.

 • Yönetim karar defteri fotokopisi
 • Yönetim adına alınmış potansiyel vergi numarası

ŞEHİT AİLELERİ VE MUHARİP/MALUL GAZİLER

Mesken abone grubundan istenen bilgilere ek olarak;

 • Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine şehit veya muharip/malul gazi maaşı bağlandığını gösterir belge
 • Bu grupta yer alan tüketiciler sürekli ikamet ettikleri yalnızca bir mesken için ilgili abonelik hakkından faydalandığı için ikametgâh belgesi sunulması istenilebilir.

TİCARETHANE

 • Abonelik yapılmak istenen yerin elektrik faturası veya tesisat/sayaç numarası
 • İmzalı Perakende Satış Sözleşmesi Başvuru Formu,
 • Nüfus Cüzdanı Aslı,
 • Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kapsamında olan yerler poliçe veya poliçe numarası,
 • imza sirküleri
 • Vergi Numarası
 • Ticaret sicil numarası ve ticaret sicil memurluğunun adı
 • Vekâleten işlem yapılıyorsa noter onaylı vekâletname
 • Perakende satış sözleşmesi aktif olan tesislere yapılan başvurularda kullanım hakkına sahip olduğunu gösterir belge istenebilir.

SANAYİ

Ticarethane abone grubuna ek olarak sözleşme yapılan tesisin adresine ait Sanayi sicil belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği

TARIMSAL SULAMA

 • Abonelik yapılmak istenen yerin elektrik faturası veya tesisat/sayaç numarası
 • Nüfus Cüzdanı Aslı (tüzel kişilerde yetkilinin nüfus cüzdanı)
 • Su kullanma izin belgesi veya ruhsatının aslı
 • Sulamanın tarımsal amaçlı olduğuna ilişkin Tarım İl/İlçe Müdürlükleri’nden alınmış belge,
 • Birlikler ve kooperatifler adına yapılacak aboneliklerde birliğin kuruluş ve yönetimiyle ilgili belgeler, Bunlara ek olarak başvuru sahibi tüzel kişilik ise,
 • 25.06.2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Örtü Altı Kayıt Sistemi Yönetmeliği uyarınca Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı olduğu gösterir

AYDINLATMA

Bu abone grubu tarife grubu iki alt abone grubundan oluşur.

27.07.2013 tarih ve 28720 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Aydınlatma Yönetmeliği gereğince enerji giderleri genel aydınlatma kapsamında ödenen aydınlatmalar, bu alt abone grubu kapsamındadır. Bu alt abone grubu kapsamındaki enerji ilgili dağıtım şirketi tarafından temin edilir ve tahakkuk ile tahsilat işlemleri Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilir.

Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayollarının aydınlatılması, güvenlik amacıyla yapılan sınır aydınlatmaları, toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen ibadethanelere ilişkin aydınlatmalar ve halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerlerinden aydınlatmaları 27/07/2013 tarih ve 28720 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında ödenmeyenlerin aydınlatmaları bu alt abone grubuna dahildir.
Engelli vatandaşlar için indirimli tarife grubunuz mevcut mudur?
Mevzuatta, engelli vatandaşlarımıza ilişkin özel bir indirim tarifesi bulunmamaktadır.
Tapu veya kira kontratı eşimin / babamın vb. üzerine ise abonelik sözleşmesi yapabilir miyim?
Tapu veya kira kontratı yakın akrabanızın adına ise;
 • Kendi adınıza abonelik sözleşmesi yapabilirsiniz. Başka birisinin adına sözleşme yapabilmeniz için konuyla ilgili noter onaylı vekâletnamenin olması şarttır.
 • Mesken veya ticarethaneye yapılacak perakende satış sözleşmesi için, istenilen bilgilerin veya evrakların ayrıca beyan edilmesi gerekmektedir.
Abonelik işlemlerinde zorunlu deprem sigortası neden istenmektedir?
Afet Sigortalar Kanunu’nun 11. maddesinin 3 fıkrası ‘‘zorunlu deprem sigortasına tâbi olan yerlerin elektrik abonelik işlemlerinde, sigorta varlığının ilgili kuruluşça kontrolünü ’’ gerekli kılmıştır.
Elektrik aboneliğimi nasıl iptal edebilirim?
Online işlemler menüsünden veya bağlı bulunduğunuz Müşteri Hizmetleri Merkezlerimize abone numaranızla birlikte bizzat başvurabilirsiniz.

Başkasının adına olan abonelikler, başvuru yapacak olan kişinin söz konusu işleme yetkili olduğunu gösteren noter onaylı vekâletnameyle iptal edilebilir. (Evlilik cüzdanı vb. evraklarla işlem yapılamaz. )

Vefat etmiş bir kişi adına olan abonelik, veraset ilanıyla belirtilen ilgili mirasçılar tarafından iptal edilebilir. Muris adına kayıtlı olan güvence bedelinin iade talebi, mirasçı/mirasçılar veya mirasçıların tamamını bu konuda vekâleten temsil eden kişi tarafından yapılabilir.
Güvence bedelini nasıl iade alabilirim?
Güvence bedeli iadesi başvurunuzu, online işlemler menüsünden veya size en yakın Müşteri Hizmetleri Merkezimizlerimizden gerçekleştirebilirsiniz.

Güvence bedeli başvurusu yapabilmeniz için adınıza kayıtlı olan aboneliğinizin iptal olması gerekmektedir.
Aboneliğime ait bilgilerimi nasıl güncelleyebilirim?
Aboneliğinize ait bilgilerinizin güncellenmesi için, Müşteri Hizmet Merkezlerimize (MÜHİM) , Çağrı Merkezimize veya Online İşlem Merkezimize başvuruda bulunabilirsiniz.
Online abonelik ile ilgili desteğe ihtiyacım var. Nasıl yardım alabilirim ?
Online abonelik ve diğer işlemlerle ilgili sorunlarınızı iletişim formu doldurarak sizi arayacak olan Müşteri İşlem Yetkilimizden veya çağrı merkezimize ulaşarak ileterek çözülmesini sağlayabilirsiniz.


FATURA VE ÖDEME İŞLEMLERİ;

Borcum olmadığına dair yazı almam gerekli nereden alabilirim?
Size en yakın Müşteri Hizmet Merkezimizden alabilirsiniz.
Elektrik tüketimi yapmama rağmen faturam çıkmıyor, neden?
Faturanızın çıkmaması aşağıdaki nedenlerden birisi olabilir;

• Tüketiminizin az olması
• Okuma esnasında yaşanan teknik arızalar veya sayaca ulaşılamaması
• Hatalı abonelik
• Sayacınızın arızalı olması

Bu durumda, Çağrı Merkezimize veya size en yakın Müşteri Hizmet Merkezimize başvurarak inceleme başlatabilirsiniz.
Faturam elime ulaşmadı/kaybettim ne yapabilirim?
İcra takibinde olmayan faturalarınızı abone numaranızı bildirerek hizmet noktalarımızdan veya anlaşmalı kurumlarımızdan yapabilirsiniz.

Suret faturaya ihtiyaç duymanız halinde, internet sayfamızdan mail adresinize isteyebilir veya size en yakın Müşteri İşlem Merkezimize başvurabilirsiniz.
Faturamın hatalı olduğunu düşünüyorum ne yapabilirim?
Elektrik faturanızın tutarı, mevsimsel kullanımlara ve okuma dönemleri arasındaki gün sayısına göre farklılıklar gösterebilir. Örneğin buzdolabı, klima, kettle veya termosifon gibi cihazların kullanım dereceleri aynı olmasına rağmen mevsimsel farklar nedeniyle tüketimlerinde artış veya azalış meydan gelir.

Ayrıca sayacınızın okuma tarihleri arasındaki artış veya azalış, dönem faturanızda farklılıklara neden olur.

Bu faktörleri değerlendirdikten sonra faturanızın hatalı olduğunu düşünüyorsanız, abone numaranızı ve mümkünse işlemin daha hızlı sonuçlanması için sayacın üzerindeki endeksleri belirterek internet sitemizden, Çağrı Merkezimiz veya Müşteri Hizmet Merkezlerimizden (MÜHİM) başvuru yaparak kayıt oluşturabilirsiniz.
Elektrik faturamda enerji bedeli dışında neden farklı bedellerde bulunmaktadır?
Elektrik faturalarında elektriğin üretilmesinden tüketilmesine kadar oluşan 4 ana faaliyetin bedelleri görülmektedir. Faturada görülen tüketim tutarı (aktif/net enerji) büyük oranda elektrik santralinde yapılan üretime ilişkin oluşan bir bedeldir. Diğer bir ifadeyle enerji bedeli elektriğin herhangi bir santralde üretimi aşamasında oluşan maliyetleri yansıtmaktadır.

Elektrik üretim santralinden çıkan elektrik çoğunlukla bir kamu kurumu olan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 'nin (TEİAŞ) işlettiği iletim hatlarında taşınarak şehir şebekesine ulaştırılır. TEİAŞ adına görevli tedarik şirketi bu hizmet karşılığında faturalarda gördüğümüz iletim bedelini tüketiciden tahsil eder ve bu bedel TEİAŞ’a aktarılır.

Şehir şebekesine ulaşan elektriği dağıtım şirketi dağıtım hatlarında taşıyarak tüketicilerin kapısına kadar ulaştırır. Faturalarda gördüğümüz dağıtım bedeli dağıtım şirketi tarafından dağıtım şebekesine ilişkin olarak yapılan yatırımlar ve işletme giderleri karşılığında alınmaktadır.

Elektrik faturalarında tahsil edilen perakende satış hizmet bedeli perakende faaliyetine ilişkin hizmetin maliyetinin karşılığı olarak alınmaktadır. Sayaç okuma bedeli ise dağıtım tarifesinin bir unsuru olmakla birlikte bu faaliyete ilişkin maliyetlerin daha iyi izlenebilmesi, tarifelerin daha doğru hesaplanabilmesi ve hizmetin tüketim miktarından bağımsız olması nedeniyle ayrı olarak tahakkuk ettirilmektedir.
Faturada yer alan TRT payı, BTV vb. eklerin resmi dayanakları nelerdir ?
TRT Payı 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanunu kapsamında alınmaktadır. Söz konusu kanunun 4 üncü maddesinin c bendinde "Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde ikisi tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca gösterir ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler.

BTV, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca tahsil edilmektedir. Söz konusu kanunun 34 üncü maddesinde "Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir." Hükmü, 38 inci maddesinde "Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi aşağıda gösterilen nispetlerde alınır.

a) İmal ve istihsal, taşıma, yükleme boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden % 1,
b) (a) bendi dışında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden % 5, Hükmü yer almaktadır. Bu kapsamdaki bedeller ilgili belediyelere intikal ettirilir.
İcralık olan borçlarımı nereden öğrenebilirim / ödeyebilirim?
İcralık olan borçlarınızı Müşteri Hizmet Merkezlerimizden ödeyebilir/öğrenebilir siniz.
Hatalı abonelik numarasına ödeme yaptım, nasıl düzeltebilirim?
Ödeme makbuzunuzun aslı ile birlikte, ödeme yaptığınız hizmet noktamıza başvurmanız yeterli olacaktır.
Elektrik borcumu ödememe rağmen elektriğim açılmadı. Ne yapabilirim?
Elektrik açma işlemleri, imara açık yerlerde 2 iş gününde, imar alanı dışında 3 iş gününde yapılmaktadır. Elektriğinizin söz konusu sürelerde açılmaması durumunda; Çağrı Merkezimize, Müşteri Hizmet Merkezlerimize veya internet sitemizin İletişim formumuzda şikâyet/itiraz bölümüne başvurarak kayıt oluşturabilirsiniz.
Bankaya, elektrik faturamın ödenmesi için otomatik talimat vermek istediğimde, abone numarama ait otomatik ödemenin başka bir hesapta olduğu uyarısını alıyorum. Ne yapabilirim?
Bağlı bulunduğunuz Müşteri Hizmet Merkezlerimize başvurarak sistemde kayıtlı olan otomatik ödeme işlemini iptal ettirebilirsiniz.
Faturamı nerelerden ödeyebilirim?
Müşteri Hizmet Noktalarımızdan, PTT şubelerinden, anlaşmalı banka şubelerinden yapabilirsiniz.


TEKNİK DESTEK

Elektrik sayacımla ilgili arızayı nereye bildirebilirim ?
Elektrik sayacınız ile ilgili arızayı bağlı bulunduğunuz Müşteri Hizmetleri Merkezlerimize ve Müşteri İşlem Merkezlerine bildirebilirsiniz.
Kesme ihbarnamesinin ve kesme işleminin süreleri nelerdir?
Tüketicinin elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ödemelerini son ödeme tarihine kadar yapmaması durumunda, tüketiciye yazılı olarak ikinci bildirimde bulunulur. Söz konusu bildirim yapıldığı tarihten 5 iş günü sonra tüketicinin ödemeyi yapmaması durumunda enerjisi kesilir.
Dijital sayacımın endekslerini nasıl kontrol edebilirim?
Dijital sayaçlar markalarına göre farklılıklar göstermelerine rağmen çalışma prensiplerinin mantığı aynıdır.

Dijital sayacın üzerindeki ekranda; (butona bastığınızda geçişleri manuel yapabilirsiniz)

T (180 )= Toplam tüketimi
T1 (181)= Toplam tüketim içerisindeki 06:00 - 17:00 saat aralığında yapılan tüketimi
T2 (182)= Toplam tüketim içerisindeki 17:00 - 22:00 saat aralığında yapılan tüketimi
T3 (183)= Toplam tüketim içerisindeki 22:00 - 06:00 saat aralığında yapılan tüketimigösterir.
T tüketimi diğer zaman dilimlerindeki tüketimin toplamına eşittir. (T=T1+T2+T3)

Gündüz normal tarife, akşam pahalı tarife (%50), gece ise ucuz tarife (%50) olarak belirlenmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken, özellikle fazla enerji harcayan elektrikli cihazların saat 22:00 dan sonra kullanılması gerektiğidir. Eğer buna dikkat edilmezse akıllı sayaçlar diğer sayaçlara göre daha fazla fatura ödememize sebep olabilir.

Eğer elektronik sayacınız varsa ve çok zamanlı tarifeye geçmek istiyorsanız Müşteri İşlemleri Merkezleri, Müşteri İşlem Merkezlerine yazılı olarak başvurmanız gerekmektedir.
Reaktif enerji tarifesi uygulamasının kapsamı nedir? Nasıl hesaplanır?
Mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler, bağlantı gücü 9 (dokuz) kW (dâhil) olan abonelere reaktif enerji tarifesi uygulanmaz. Bu aboneler dışındaki tüm aboneler reaktif enerji oranlarını aşarlarsa reaktif enerji bedeli ödemekle yükümlüdürler.

Zorunlu olmasına rağmen, sistemden çekilen/verilen reaktif enerjiyi ölçme sistemi olmayan müşterinin o dönemde çektiği aktif enerjinin 0.90 (yüzde doksan) katı reaktif enerji çektiği kabul edilir ve buna göre reaktif enerji bedeli alınır.

Kurulu gücü 50 kVA’nın altında olanlar, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde otuz üçünü (%33) aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde yirmisini (%20) aşan şekilde kapasitif reaktif enerji tüketmeleri halinde,Kurulu gücü 50 kVA ve üstünde olanlar ise, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde yirmisini (%20) aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde onbeşini (%15) aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde, Reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdürler.

Reaktif tüketim oranlarının kontrolünü sağlayan Kompanzasyon sisteminin bakım onarım ve tadilatı müşteri sorumluluğundadır.
Kesme - bağlama bedeli nedir? Nasıl belirlenir?
Kesme-bağlama bedeli tüketicinin elektriğinin kesilmesi veya bağlanması aşamalarından sadece birinde uygulanan ve Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği gereğince EPDK tarafından belirlenen bir bedeldir.

Yürürlükteki kesme-bağlama KDV hariç bedeller http://www.epdk.gov.tr/index.php/elektrik-piyasasi/tarifeler?id=145 linki kullanılarak ulaşılabilmektedir.
Elektrik arızası ve planlı kesintiler gibi konularda kiminle iletişime geçebilirim?
Elektrik hatları ile ilgili tüm arıza, kesinti, bakım gibi teknik konulardan sorumlu kurum, bağlı olduğunuz elektrik dağıtım şirketidir. Teknik konularda bağlı olduğunuz dağıtım şirketi ile iletişime geçebilirsiniz. İstanbul Avrupa yakası için detaylı bilgiye Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ www.bedas.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.


SERBEST TÜKETİCİ

Serbest tüketici nedir?
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, her yıl belirlenen elektrik tüketim miktarının üzerinde elektrik enerjisi kullanan tüketiciler, “serbest tüketici” olarak tanımlanmaktadır. Serbest tüketici olmak için belirlenen limit, her yıl 31 Ocak tarihine kadar EPDK tarafından yayınlanır. Bir önceki yıl içinde ya da içinde bulunulan yılda bu limiti geçen kişi ve kurumlar serbest tüketici olabilirler.
Serbest tüketici limiti ne kadardır?
Serbest tüketici olabilmek için gerekli tüketim miktarına ilişkin alt limit her yıl EPDK tarafından güncellenmekte olup, 2017 senesinde belirlenen son serbest tüketici limiti yıllık 2400 kWh’ dir ve aylık ortalama yaklaşık 82 TL’lik faturaya karşılık gelmektedir.
Serbest tüketici olmanın avantajları nelerdir ?
Serbest tüketiciler piyasa koşullarında elektrik satın alırken farklı fiyat veya kampanya alternatiflerini değerlendirebilirler. Serbest olmayan tüketiciler ise, bağlı oldukları bölgenin görevli tedarik şirketinden elektrik enerjisi satın almak zorundadırlar ve tükettikleri elektrik, EPDK tarafından belirlenen düzenlemeye tabi tarifeler üzerinden faturalandırılır.
Avantajlardan yararlanmak için ne yapmalıyım?
Siz de hemen 444 6 255 Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezimizi arayabilir veya en yakın Müşteri Hizmet Merkezi (MÜHİM) ve Müşteri İşlem Merkezi (MİM)'e gelebilir ya da Avantajlı Elektrik Başvuru formunu doldurabilirsiniz.
Başvuru için gerekli evraklar nelerdir?

Bireysel Müşteriler için;

TC Kimlik Numarası tasıyan geçerli bir kimlik fotokopisi

Ticari Müşteriler için;

İmza sirküleri, vergi levhası ve ticaret sicil memurlugu adı-numarası, işletmeyi temsil ve imzaya yetkili kişi/kişilere ait kimlik fotokopisi, vekil tayin edilmiş ise vekâletname, vekilin kimlik fotokopisi ve noter onaylı imza beyannamesi, sanayi kuruluslarında sanayi sicil belgesi.

Bu bilgi ve belgelerle birlikte, Elektrik Enerjisi Satıs Sözleşmesi ve eklerinin imzalanması ve kaşelenmesi gerekmektedir.

Şirketimiz abonesi olmayan müşteriler ile öncelikle perakende satış sözleşmesi imzalanmalıdır.

Avantajlardan yararlanmak için başvuru sonrasındaki süreç nasıl işlemektedir?
Serbest tüketiciye elektrik satmak isteyen tedarik şirketleri, serbest tüketicilere ilişkin bilgi girişlerini Piyasa Yönetim Sistemi üzerinden yaparlar. Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (EPDUY) gereğince, tedarikçisini ilk defa seçecek veya mevcut tedarikçisini değiştirecek serbest tüketicilerin girişleri, içinde bulunulan ayın en geç altısından önceki son iş günü 24:00’a kadar yapılmalıdır. Bu bilgi girişleri, serbest tüketicinin mevcut tedarikçisine, sistem aracılığıyla duyurulur. Talep yapılan dönemden sonraki ilk ayın ilk günü itibariyle yeni tedarikçiden elektrik enerjisi tedarikine başlanır. Bilgi girişlerinin belirtilen tarihlerden sonra yapılması halinde enerji tedariki bir sonraki ayın ilk gününde başlar. Yeni tarife başlangıcına kadar geçen sürede, tüketici mevcut tarife fiyatı üzerinden elektrik tedarik eder.
Serbest tüketici olarak bir tedarikçi seçtikten sonra tedarikçi şirketimi değiştirebiliyor muyum?
Anlaşmalı olduğu tedarikçisini değiştirmek isteyen bir serbest tüketici için mevcut EPDK yönetmeliklerinde herhangi bir engel bulunmamaktadır.
Tedarikçim ile sözleşmem sona erdiğinde nasıl bir süreç işliyor?
Tedarikçi ile olan sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde tedarikçi, Piyasa İşletmecisine başvurur. Başvuru, içinde bulunulan ayın altısından önceki son iş günü saat 24:00’a kadar yapıldığı takdirde serbest tüketicinin tedarikçiden elektrik enerjisi temini, içinde bulunulan ayın son gününde sona erer. Başvurunun bu tarihten sonra yapılması halinde serbest tüketicinin mevcut tedarikçisinden elektrik temini bir sonraki ayın son günü itibariyle sona erer.


ONLINE İŞLEM MERKEZİ

Online işlem merkezinde hangi işlemleri yapabilirim?
Online İşlem Merkezi üzerinden, Müşteri Hizmet Merkezlerine (MÜHİM) veya Müşteri İşlem Merkezlerimizde yapabileceğiniz birçok işlemi hızlı, rahat ve güvenle gerçekleştirebilirsiniz.

Online İşlem Merkezinde gerçekleştirebileceğiniz işlemler şu şekildedir:

 • Abonelik sözleşmesi,
 • Bilgilerinizi güncelleme,
 • Aboneliğinize ait sözleşmesi iptali,
 • Fatura sorgulama,
 • Borç ödeme,
 • Serbest Tüketici başvurusu.
 • Güvence Bedeli iade talebi
Mobil cihazımı kullanarak online işlem yapabilir miyim?
Mobil cihazlar üzerinden de Online İşlem Merkezi’mize girerek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Online işlem merkezinde yaşadığım sorunu veya önerimi nasıl paylaşabilirim?

İşlem merkeziyle ilgili yaşadığınız herhangi bir sorunu veya önerilerinizi 444 6 255 numaralı Müşteri Hizmetleri Hattımızı arayarak, ana sayfada yer alan iletişim formunu doldurarak veya Müşteri Hizmet Merkezlerine iletebilirsiniz.
Online işlem merkezi üzerinden abonelik sözleşmesini nasıl yapabilirim?
Abonelik işlem adımlarında istenilen bilgiler girildikten sonra kurye şirketiyle gönderilen sözleşmeleri imzaladıktan sonra abonelik işleminiz tamamlanmış olur.
Abonelik sözleşmesinde güvence bedeli ödemesini havale / EFT yoluyla yapacağım hesap bilgileri nedir?
Ödemenizi, TR41 0001 5001 5800 7302 8726 39 IBAN numaralı VAKIFBANK ANKARA KURUMSAL ŞUBE CK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE A.Ş. hesabına yapabilirsiniz.
Online işlem merkezinde yaptığım sözleşme ne kadar sürede işleme alınır?
Online İşlem Merkezinde kredi kartıyla yapılan ödemeler aynı anda sisteme işlenir ve sözleşme adınıza geçmiş olur. Havale veya EFT yolu ile yapılan ödemelerde ise başvuru numarası belirtilerek ödeme yapıldığı gün sözleşme adınıza aktarılır. Havale veya EFT yolu ile yapılacak ödemelerin en geç 3 (üç )iş günü içerisinde gerçekleşmesi gerekmektedir.
Online işlem merkezinde yaptığım sözleşme ne kadar sürede elime ulaşır?
Online İşlem Merkezi üzerinden yaptığınız sözleşme, en geç 15 gün içerisinde kurye teslimatı için belirttiğiniz adrese ulaştırılır. Kurye şirketimiz gelmeden sizi telefon ile arayarak adres teyidi yapacaktır.
Adıma yaptığım sözleşmenin kurye tarafından teslim alımını eşim veya yakınlarımdan birisi yapabilir mi?
Sözleşme sizin adınıza yapıldığı için, sizin tarafınızdan veya noter onaylı vekâlete sahip vekil tarafından imza karşılığı teslim alınabilir.
Hatalı sözleşme veya ödeme yaptım işlemin düzeltilmesi için ne yapmalıyım?
Hatalı yapılan işlemler için;
Sözleşmem bana ulaşmadı ne yapmalıyım?
Sözleşmeniz 15 gün içerisinde tarafınıza ulaşmadıysa ana sayfada yer alan iletişim formunu doldurarak sorununuzu belirtebilir veya 444 6 255 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak bilgi verebilirsiniz. Müşteri temsilcimiz size en kısa zamanda dönüş yapacaktır.
Belirtilen IBAN numarasına ödeme yapmama rağmen sözleşme adıma gözükmüyor, Ne yapmalıyım?
Ödeme yaparken başvuru numaranızı belirtmemiş veya yanlış yazmış olabilirsiniz. Online İşlem Merkezi’nin ana sayfasında yer alan iletişim formunu doldurarak veya 444 6 255 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak gerekli bilgileri verdiğinizde işlemleriniz mesai saatleri içerisinde sonuçlanmış olacaktır.
Abonelik iptal işlemi yapacağım fakat sistemdeki telefonum şu anda aktif değil, Nasıl işlem yapabilirim?
Aboneliğinizle ilgili bilgilerin gizliliği ve abonelik iptalinin sözleşme sahibi dışında 3. Şahıslar tarafından yapılmasını önlemek amacıyla sistemimizde kayıtlı olan telefon numaranıza gönderilecek ONAY kodunu sisteme girmeniz gerekmektedir. Bu nedenle kayıtlı olan telefon numaranız güncel değil ise size en yakın Müşteri Hizmet Merkezimize başvurarak güncel telefon numaranızı iletmeniz gerekmektedir.
Online işlem merkezinde yapacağım ödemelerin makbuzlarını nasıl alabilirim?
Online İşlem Merkezinde yapacağınız ödemelerin makbuzları sistemimizde kayıtlı olan eposta adresinize anında gönderilmektedir. Ayrıca güvence bedeli makbuzu kurye aracılığıyla sözleşmenizle birlikte adresinize ulaştırılmaktadır.


FIRSATLAR DÜNYASI


Fırsat kodunu nasıl alabilirim?

Tüm fırsatlardan yararlanmak için, abone numaranızı ve ‘hemen başvurun’ ekranında gördüğünüz güvenlik kodunu girmeniz yeterlidir.

Fırsatlar Dünyası’ndan nasıl yararlanabilirim?

Her fırsat için fırsattan yararlanma koşulları farklıdır. http://www.ckbogazici.com/firsat/ linkinde yer alan fırsat detayları butonunu tıklayarak her fırsatın kullanım koşullarını görebilirsiniz.

Fırsatlar Dünyası’ndaki marka fırsatlarını kullanmak için herhangi bir katılım ücreti var mı? Varsa ne kadar?

Fırsat kodlarını almak ve kullanmak tamamen ücretsizdir.

Fırsatlar Dünyası’ndan serbest tüketici olmadan da yararlanabilir miyim?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, her yıl belirlenen elektrik Tüketim miktarının üzerinde elektrik enerjisi kullanan ya da kullanmayı taahhüt eden tüketiciler “serbest tüketici” olarak tanımlanmaktadır. Serbest tüketici olmak için belirlenen limit, her yıl 31 Ocak tarihine kadar EPDK tarafından yayınlanır. Söz konusu limit 2017 yılı için aylık ortalama yaklaşık 82 TL'dir .Bir önceki yıl içinde ya da içinde bulunulan yılda bu limiti geçen kişi ve kurumlar Serbest tüketici olabilirler. Bununla birlikte, içinde bulunan yılda belirlenen limiti aşacağını taahhüt eden kişi ve kurumlar da serbest tüketici olabilirler.Ayrıntılı bilgiye http://www.ckbogazici.com.tr/tr/avantajli-tarifeler/tarifeler/ linkinde ulaşabilirsiniz.

Her fırsattan kaç kez yararlanabilirim? Kampanya bitiş tarihlerini nasıl öğrenebilirim?

Her fırsat için fırsattan yararlanma koşulları farklıdır. http://www.ckbogazici.com/firsat/ linkinde yer alan fırsat detayları butonunu tıklayarak her fırsatın kullanım koşullarını görebilirsiniz.

Fırsatlar Dünyası’ndaki markalar sabit midir?

Fırsatlar Dünyası’ndaki markalar siz değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenli olarak güncellenmektedir. Güncel marka fırsatlarını takip etmek için web sitemizi düzenli olarak takip etmenizi öneririz.