Fırsatlar Dünyası Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Aşağıdaki başlıklara tıklayarak Sıkça Sorulan sorularımıza ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

ABONELİK İŞLEMLERİ

Nasıl elektrik abonesi olabilirim ?
Abonemiz olmak için, Hizmet noktalarımızdan veya online.CKbogazici.com.tr adresinden başvuru yaparak sözleşme yapmanız yeterli olacaktır. 

Hizmet Noktalarımıza ilişkin listeye bu linkten ulaşabilirsiniz. online.CKbogazici.com.tr adresinden yapacağınız işlemlerde sözleşmeniz adresinize kadar getirilecek ve kapıda imzanız alınacaktır. Yapılan teslimat bedeli KDV hariç 5,50TL olup bu ücret Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında tek seferde olmak üzere güvence bedeliniz ile birlikte tahsil edilip kurye şirketine ödenecektir.

Abonelik sözleşmesi için başvuru yapacağınız yerin kütük kaydına göre gerekli olan evraklar aşağıda bilginize sunulmuştur.
Abonelik Başvurusu İçin Gerekli Bilgiler
Gerçek Kişi (Şahıs)

- Abone no. ve/veya Sayaç no.
- Kimlik (sözleşmenin adına olacağı kişinin nüfus cüzdanı veya pasaportu)
- Adres
- Tapu (Abone mal sahibi ise) ,
- Kira kontratı (Abone olacak kişi kiracı ise) (İlgili tüketim noktasında devam eden sözleşme var ise)
- Vergi levhası (Abonelik, ticarethane için ise)
- DASK (Zorunlu Deprem Sigortası)
- Vekaletname (Vekaleten işlem yapılıyor ise)
- Güvence bedeli

Tüzel Kişi (Şirket)

Yukarıdaki bilgilere ek olarak;

- Ticari ünvanı
- Vergi kimlik numarası
- Vergi dairesi
- Ticari sicil numarası ve ticari sicil memurluğu bilgisi
- İmza sirküleri

Not: Abonelik işlemleri için gereken Güvence Bedeli nakit olarak alınmaktadır. Mesken tarifesi dışındaki abonelikler için kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilebilir.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), poliçe numaranızı öğrenmek için ALO DASK 125 hattını arayabilirsiniz.

(*) Yukarıda yer alan bilgilerin beyan edilmesi gerekmektedir.
Merdiven otomatiği, asansör vb. ortak kullanım alanlarının aboneliği için gerekli olan evraklar nelerdir ?
• Başvurulan adrese ait abone numarası veya eski bir elektrik faturası
• Noter tarafından apartman yönetimi adına tescil ettirilmiş karar defterinde, Kat maliklerinin toplantısı sonucu yönetim kuruluna seçilmiş kişiler veya ortak kullanım alanına abonelik yapmak için görevlendirilmiş kişi/ kişilerin kimlik bilgileri
• Görevlendirme yapılmış ise görevlendirme yazısıyla birlikte apartman yöneticisi veya yönetim kurulu başkanının kimlik bilgileri.
Şehit aileleri ve muharip/malul gazi abone grubuna kimler geçebilir?
Şehit Aileleri ve Muharip/Malul Gazi Abone Grubu mesken alt abone grubudur. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine şehit veya muharip/malul gazi maaşı bağlandığının belgelenmesi koşuluyla şehit aileleri, muharip/malul gaziler (vefat halinde eşlerinin) ikamet ettiği meskeninde tüketilen elektrik enerjisi bu alt abone grubu kapsamındadır. 

Şehit aileleri: 2330 ve 3713 sayılı Kanunlarla, 5434 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen durumlarda şehit olduğu ilgili kurumlarca tespit edilenlerden Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından şehit maaşı bağlanan kişilerdir. (Karı, Koca, Çocuk, Ana ve Baba)Muharip/Malul Gaziler: : 2847 sayılı Kanunun Mükerrer 1 inci maddesinde tanımlanan muharip/malul gazilerdir.Elektrik aboneliğinin başvuru yapan kişinin adına olması zorunludur.
Sanayi abone grubuna nasıl geçebilirim?
Ticarethane aboneliği için gerekli olan evraklara ek olarak;

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununda tanımı yapılan ve ilgili resmi kurulca onaylı sanayi sicil belgesini ibraz eden sanayi işletmeleri bu abone grubu kapsamındadır. Görevli perakende satış şirketinden enerji alan müşteriler sanayi sicil belgesini görevli perakende satış şirketine, başka bir tedarikçiden enerji alan müşteriler ise sanayi sicil belgesini dağıtım şirketine ibraz ederler. Sanayi abone grubu tarifesi uygulanması bakımından sanayi sicil belgelerinin, ilgili resmi kuruluş tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde geçerliliği esas olup, ilgili resmi kuruluş tarafından vize edilen(onay verilen) sanayi sicil belgelerinin onaylı bir sureti (ve kapasite raporu ) eş zamanlı olarak dilekçe ekinde ibraz edilir.

İndirimden faydalanabilmek için sanayi sicil belgesinin abonelik adresine ait olması ve her iki yılda bir ilgili resmi kuruluşa onaylatılması gerekmektedir.  Sanayi sicil belgelerinin, vize(onay) bitim tarihinin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki ilk fatura dönemi sonuna kadar yenilenerek dilekçe ekinde ibraz edilmemesi halinde tüketimleri ticarethane abone grubu tarifesinden faturalandırılır. Bu durumda geriye dönük hak iddia edilemez.
Tarımsal sulama abone grubuna nasıl geçebilirim?
Tarımsal sulama abone grubundan faydalanabilmek için gerekli belgeler:

• Bağlantı anlaşması ve perakende satış sözleşmesi şartlarının sağlanması,
• 167 sayılı yer altı suyu kanunu kapsamında D.S.İ.’den alınacak yer altı suyu kullanım izin belgesi
• Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden alınan yapılan sulamanın tarımsal amaçlı olduğunu gösteren belgeTarımsal sulama amaçlı tesislerde, sadece motopompta tüketilen elektrik enerjisine (motopompun aydınlatması dâhil) tarımsal sulama tarifesi uygulanır.
Aydınlatma abone grubundan hangi kullanım alanları faydalanabilir?
Bu abone grubu tarife grubu iki alt abone grubundan oluşur.

27.07.2013 tarih ve 28720 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Aydınlatma Yönetmeliği gereğince enerji giderleri genel aydınlatma kapsamında ödenen aydınlatmalar, bu alt abone grubu kapsamındadır. Bu alt abone grubu kapsamındaki enerji ilgili dağıtım şirketi tarafından temin edilir ve tahakkuk ile tahsilat işlemleri Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilir.

Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayollarının aydınlatılması, güvenlik amacıyla yapılan sınır aydınlatmaları, toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen ibadethanelere ilişkin aydınlatmalar ve halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerlerinden aydınlatmaları 27/07/2013 tarih ve 28720 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında ödenmeyenlerin aydınlatmaları bu alt abone grubuna dahildir.
Özürlü vatandaşlar için indirimli tarife grubunuz mevcut mudur?
Mevzuatta, özürlü vatandaşlarımıza ilişkin özel bir indirim tarifesi bulunmamaktadır.
Tapu veya kira kontratı eşimin / babamın vb. üzerine ise abonelik sözleşmesi yapabilir miyim?
Tapu veya kira kontratı yakın akrabanızın adına ise; 

• Kendi adınıza abonelik sözleşmesi yapabilirsiniz. Başka birisinin adına sözleşme yapabilmeniz için konuyla ilgili noter onaylı vekâletnamenin olması şarttır.
• Mesken veya ticarethaneye yapılacak perakende satış sözleşmesi için, istenilen bilgilerin veya evrakların ayrıca beyan edilmesi gerekmektedir.
Abonelik işlemlerinde zorunlu deprem sigortası neden istenmektedir?
Afet Sigortalar Kanunu’nun 11. maddesinin 3 fıkrası  ‘‘zorunlu deprem sigortasına tâbi olan yerlerin elektrik abonelik işlemlerinde, sigorta varlığının ilgili kuruluşça kontrolünü ’’ gerekli kılmıştır.
Elektrik aboneliğimi nasıl iptal edebilirim?
http://www.CKbogazici.com/ internet adresimizden online işlemler menüsünden veya bağlı bulunduğunuz Müşteri Hizmetleri Merkezlerimize veMüşteri İşlem Merkezlerimize abone numaranızla birlikte bizzat başvurduğunuz takdirde enerjiniz kesilerek, son faturanızın hesaplanmasının ardından aboneliğiniz iptal edilecektir.

Başkasının adına olan abonelikler, başvuru yapacak olan kişinin söz konusu işleme yetkili olduğunu gösteren noter onaylı vekâletnameyle iptal edilebilir.  (Evlilik cüzdanı vb. evraklarla işlem yapılamaz. )

Abonelik iptali sonrası güvence bedeliniz firmamıza bildirdiğiniz IBAN numarasına yatırılır.

Vefat etmiş bir kişi adına olan abonelik, veraset ilanıyla belirtilen ilgili mirasçılar tarafından iptal edilebilir. Muris adına kayıtlı olan güvence bedelinin iade talebi, mirasçı/mirasçılar veya mirasçıların tamamını bu konuda vekâleten temsil eden kişi tarafından yapılabilir.
Güvence bedelini nasıl iade alabilirim?
Güvence bedeli iadesi başvurunuzu, http://www.CKbogazici.com.  internet adresimizdeki online işlemler menüsünden veya size en yakın Müşteri Hizmetleri Merkezimizden gerçekleştirebilirsiniz. Güvence bedeliniz başvuru esnasında beyan edeceğiniz İBAN numarasıyla belirlenen sürede hesabınıza yatırılacaktır.

Vefat etmiş olan abonenin güvence bedelleri veraset ilanında belirtilen mirasçı/mirasçılar veya vekilleri tarafından talep edilebilir.

Güvence bedeli başvurusu yapabilmeniz için adınıza kayıtlı olan aboneliğinizin iptal olması gerekmektedir. Söz konusu abonelik aktif ise abonelik iptal (http://www.CKbogazici.com/) süreci takip edilir.
Aboneliğime ait bilgilerimi nasıl güncelleyebilirim?
Aboneliğinize ait bilgilerinizin güncellenmesi için, Müşteri Hizmetleri Biriminize, Çağrı Merkezine veya internet sitemize (www.CKbogazici.com) başvuruda bulunabilirsiniz.
Online abonelik ile ilgili desteğe ihtiyacım var. Nasıl yardım alabilirim ?
Online abonelik ve diğer işlemlerle ilgili sorunlarınızı http://www.CKbogazici.com internet adresimizdeki iletişim formunu doldurarak sizi arayacak olan Müşteri İşlem Yetkilimizden veya çağrı merkezimize ulaşarak ileterek çözülmesini sağlayabilirsiniz.


FATURA VE ÖDEME İŞLEMLERİ;

Borcum olmadığına dair yazı almam gerekli nereden alabilirim?

Size en yakın müşteri hizmet merkezimizden veya Müşteri İşlem Merkezlerinden alabilirsiniz.
Elektrik tüketimi yapmama rağmen faturam çıkmıyor, neden?
Faturanızın çıkmaması aşağıdaki nedenlerden birisi olabilir;

• Tüketiminizin az olması 
• Okuma esnasında yaşanan teknik arızalar veya sayaca ulaşılamaması
• Hatalı abonelik
• Sayacınızın arızalı olması

Bu durumda, Çağrı merkezimize veya size en yakın  Müşteri Hizmetleri Birimimize (www.CKbogazici.com) başvurarak inceleme başlatabilirsiniz.
Faturam elime ulaşmadı/kaybettim ne yapabilirim?
İcra takibinde olmayan faturalarınızı abone numaranızı bildirerek Yetkili Ödeme  Merkezlerimiz anlaşmalı kurumlardan (http://www.CKbogazici.com//tr/anlasmali-kurumlar/sayfalar/154) yapabilirsiniz.

Suret faturaya ihtiyaç duymanız halinde, internet sayfamızdan mail adresmize,size en yakın  Müşteri İşlemleri Birimimize (http://www.CKbogazici.com//tr/mim/adres/1) başvurabilirsiniz.
Faturamın hatalı olduğunu düşünüyorum ne yapabilirim?
Elektrik faturanızın tutarı, mevsimsel kullanımlara ve okuma dönemleri arasındaki gün sayısına göre farklılıklar gösterebilir.  Örneğin buzdolabı, klima, kettle veya termosifon gibi cihazların kullanım dereceleri aynı olmasına rağmen mevsimsel farklar nedeniyle tüketimlerinde artış veya azalış meydan gelir.

Ayrıca sayacınızın okuma tarihleri arasındaki artış veya azalış, dönem faturanızda farklılıklara neden olur.

Bu faktörleri değerlendirdikten sonra faturanızın hatalı olduğunu düşünüyorsanız, abone numaranızı ve mümkünse işlemin daha hızlı sonuçlanması için sayacın üzerindeki endeksleri belirterek internet adresimiz,  Çağrı Merkezimiz veya Müşteri Hizmetleri Biriminizden kayıt oluşturabilirsiniz.
Elektrik faturamda enerji bedeli dışında neden farklı bedellerde bulunmaktadır?
Elektrik faturalarında elektriğin üretilmesinden tüketilmesine kadar oluşan 4 ana faaliyetin bedelleri görülmektedir. Faturada görülen tüketim tutarı (aktif/net enerji) büyük oranda elektrik santralinde yapılan üretime ilişkin oluşan bir bedeldir. Diğer bir ifadeyle enerji bedeli elektriğin herhangi bir santralde üretimi aşamasında oluşan maliyetleri yansıtmaktadır.

Elektrik üretim santralinden çıkan elektrik çoğunlukla bir kamu kurumu olan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 'nin (TEİAŞ) işlettiği iletim hatlarında taşınarak şehir şebekesine ulaştırılır. TEİAŞ adına görevli tedarik şirketi bu hizmet karşılığında faturalarda gördüğümüz iletim bedelini tüketiciden tahsil eder ve bu bedel TEİAŞ’a aktarılır. 

Şehir şebekesine ulaşan elektriği dağıtım şirketi dağıtım hatlarında taşıyarak tüketicilerin kapısına kadar ulaştırır. Faturalarda gördüğümüz dağıtım bedeli dağıtım şirketi tarafından dağıtım şebekesine ilişkin olarak yapılan yatırımlar ve işletme giderleri karşılığında alınmaktadır. 

Elektrik faturalarında tahsil edilen perakende satış hizmet bedeli perakende faaliyetine ilişkin hizmetin maliyetinin karşılığı olarak alınmaktadır. Sayaç okuma bedeli ise dağıtım tarifesinin bir unsuru olmakla birlikte bu faaliyete ilişkin maliyetlerin daha iyi izlenebilmesi, tarifelerin daha doğru hesaplanabilmesi ve hizmetin tüketim miktarından bağımsız olması nedeniyle ayrı olarak tahakkuk ettirilmektedir.
Faturada yer alan TRT payı, BTV vb. eklerin resmi dayanakları nelerdir ?
TRT Payı 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanunu kapsamında alınmaktadır. Söz konusu kanunun 4 üncü maddesinin c bendinde "Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde ikisi tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca gösterir ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler.

BTV, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca tahsil edilmektedir. Söz konusu kanunun 34 üncü maddesinde "Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir." Hükmü, 38 inci maddesinde "Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi aşağıda gösterilen nispetlerde alınır. 

a) İmal ve istihsal, taşıma, yükleme boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden % 1, 
b) (a) bendi dışında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden % 5, Hükmü yer almaktadır.  Bu kapsamdaki bedeller ilgili belediyelere intikal ettirilir.
İcralık olan borçlarımı nereden öğrenebilirim / ödeyebilirim?
İcralık olan borçlarınızı Müşteri Hizmetleri Birimlerimizden (http://www.CKbogazici.com//tr/mhm/adres/1) ödeyebilir/öğrenebilir siniz.
Hatalı abonelik numarasına ödeme yaptım, nasıl düzeltebilirim?
Ödeme makbuzunuzun aslı ile birlikte, ödeme yaptığınız hizmet noktamıza başvurmanız yeterli olacaktır.
Elektrik borcumu ödememe rağmen elektriğim açılmadı. Ne yapabilirim?
Elektrik açma işlemleri, imara açık yerlerde 2 iş gününde, imar alanı dışında 3 iş gününde yapılmaktadır. Elektriğinizin söz konusu sürelerde açılmaması durumunda; Çağrı Merkezimize, Müşteri Hizmetleri Birimlerimize (http://www.CKbogazici.com/tr/mhm/adres/1) veya internet sitemizin şikâyet/itiraz bölümüne başvurarak kayıt oluşturabilirsiniz.
Bankaya, elektrik faturamın ödenmesi için otomatik talimat vermek istediğimde, abone numarama ait otomatik ödemenin başka bir hesapta olduğu uyarısını alıyorum. Ne yapabilirim?
Bağlı bulunduğunuz Müşteri Hizmetleri Birimine (http://www.CKbogazici.com/tr/mhm/adres/1) başvurarak sistemde kayıtlı olan otomatik ödeme işlemini iptal ettirebilirsiniz.
Faturamı nerelerden ödeyebilirim?
Müşteri hizmet merkezlerimizden, ptt şubelerinden, anlaşmalı banka şubelerinden yapabilirsiniz.  Güncel ödeme noktalarımıza  web sitemizden (http://www.CKbogazici.com/tr/guncel-odeme-noktalari/sayfalar/154) ulaşabilirsiniz.


TEKNİK DESTEK

Elektrik sayacımla ilgili arızayı nereye bildirebilirim ?
Elektrik sayacınız ile ilgili arızayı bağlı bulunduğunuz  Müşteri Hizmetleri Merkezlerimize ve Müşteri İşlem Merkezlerine bildirebilirsiniz.
Kesme ihbarnamesinin ve kesme işleminin süreleri nelerdir?
Tüketicinin elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ödemelerini son ödeme tarihine kadar yapmaması durumunda, tüketiciye yazılı olarak ikinci bildirimde bulunulur. Söz konusu bildirim yapıldığı tarihten 5 iş günü sonra tüketicinin ödemeyi yapmaması durumunda enerjisi kesilir.
Dijital sayacımın endekslerini nasıl kontrol edebilirim?
Dijital sayaçlar markalarına göre farklılıklar göstermelerine rağmen çalışma prensiplerinin mantığı aynıdır.

Dijital sayacın üzerindeki ekranda; (butona bastığınızda geçişleri manuel yapabilirsiniz)

T (180 )=  Toplam tüketimi                                
T1 (181)= Toplam tüketim içerisindeki    06:00 - 17:00  saat aralığında yapılan tüketimi
T2 (182)= Toplam tüketim içerisindeki    17:00 - 22:00 saat aralığında yapılan tüketimi
T3 (183)= Toplam tüketim içerisindeki     22:00 - 06:00  saat aralığında yapılan tüketimigösterir. 
T tüketimi diğer zaman dilimlerindeki tüketimin toplamına eşittir. (T=T1+T2+T3)

Gündüz normal tarife, akşam pahalı tarife (%50), gece ise ucuz tarife (%50) olarak belirlenmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken, özellikle fazla enerji harcayan elektrikli cihazların saat 22:00 dan sonra kullanılması gerektiğidir. Eğer buna dikkat edilmezse akıllı sayaçlar diğer sayaçlara göre daha fazla fatura ödememize sebep olabilir.

Eğer elektronik sayacınız varsa ve çok zamanlı tarifeye geçmek istiyorsanız Müşteri İşlemleri Merkezleri, Müşteri İşlem Merkezlerine yazılı olarak başvurmanız gerekmektedir.
Reaktif enerji tarifesi uygulamasının kapsamı nedir? Nasıl hesaplanır?
Mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler, bağlantı gücü 9 (dokuz) kW (dâhil) olan abonelere reaktif enerji tarifesi uygulanmaz. Bu aboneler dışındaki tüm aboneler reaktif enerji oranlarını aşarlarsa reaktif enerji bedeli ödemekle yükümlüdürler.

Zorunlu olmasına rağmen, sistemden çekilen/verilen reaktif enerjiyi ölçme sistemi olmayan müşterinin o dönemde çektiği aktif enerjinin 0.90 (yüzde doksan) katı reaktif enerji çektiği kabul edilir ve buna göre reaktif enerji bedeli alınır. 

Kurulu gücü 50 kVA’nın altında olanlar, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde otuz üçünü (%33) aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde yirmisini (%20) aşan şekilde kapasitif reaktif enerji tüketmeleri halinde,Kurulu gücü 50 kVA ve üstünde olanlar ise, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde yirmisini (%20) aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde onbeşini (%15) aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde, Reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdürler.

Reaktif tüketim oranlarının kontrolünü sağlayan Kompanzasyon sisteminin bakım onarım ve tadilatı müşteri sorumluluğundadır.
Kesme - bağlama bedeli nedir? Nasıl belirlenir?
Kesme-bağlama bedeli tüketicinin elektriğinin kesilmesi veya bağlanması aşamalarından sadece birinde uygulanan ve Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği gereğince EPDK tarafından belirlenen bir bedeldir. 

Yürürlükteki kesme-bağlama KDV hariç bedellerhttp://www.epdk.gov.tr/index.php/elektrik-piyasasi/tarifeler?id=145   linki kullanılarak ulaşılabilmektedir.
Elektrik arızası ve planlı kesintiler gibi konularda kiminle iletişime geçebilirim?
Elektrik hatları ile ilgili tüm arıza, kesinti, bakım gibi teknik konulardan sorumlu kurum, bağlı olduğunuz elektrik dağıtım şirketidir. Teknik konularda bağlı olduğunuz dağıtım şirketi ile iletişime geçebilirsiniz. İstanbul Avrupa yakası için detaylı bilgiye Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ www.bedas.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.


SERBEST TÜKETİCİ

Serbest tüketici nedir?
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, her yıl belirlenen elektrikTüketim miktarının üzerinde elektrik enerjisi kullanan ya da kullanmayı taahhütEden tüketiciler “serbest tüketici” olarak tanımlanmaktadır. Serbest tüketici olmakİçin belirlenen limit, her yıl 31 Ocak tarihine kadar EPDK tarafından yayınlanır.Bir önceki yıl içinde ya da içinde bulunulan yılda bu limiti geçen kişi ve kurumlarSerbest tüketici olabilirler. Bununla birlikte, içinde bulunan yılda belirlenen limiti aşacağını taahhüt eden kişi ve kurumlar da serbest tüketici olabilirler.
Serbest tüketici limiti ne kadardır?
Serbest tüketici olabilmek için gerekli tüketim miktarına ilişkin alt limit her yıl EPDK tarafından güncellenmekte olup, 2017 senesinde belirlenen son serbest tüketici limiti yıllık 2400 kWh’ dir ve aylık ortalama yaklaşık 82 TL’lik faturaya karşılık gelmektedir.
Serbest tüketici olmanın avantajları nelerdir ?
Serbest tüketiciler piyasa koşullarında elektrik satın alırken farklı fiyat veya kampanya alternatiflerini değerlendirebilirler. Serbest olmayan tüketiciler ise, bağlı olduklarıBölgenin görevli tedarik şirketinden elektrik enerjisi satın almak zorundadırlar veTükettikleri elektrik, EPDK tarafından belirlenen düzenlemeye tabi tarifeler üzerinden faturalandırılır.
Avantajlardan yararlanmak için ne yapmalıyım?
Siz de hemen 444 6 255 Müşteri Hizmetleri Numaramızı arayabilir veya en yakın Müşteri Hizmet Merkezlerine gelebilir ya da Avantajlı Elektrik Başvuru formunu doldurabilirsiniz.
Başvuru için gerekli evraklar nelerdir?
Bireysel Müsteriler için;

TC Kimlik Numarası tasıyan geçerli bir kimlik fotokopisi

Ticari Müsteriler için;

İmza sirküleri
Vergi levhası ve ticaret sicil memurlugu adı-numarasıIsletmeyi temsil ve imzaya yetkili kisi/kisilere ait kimlik fotokopisiVekil tayin edilmis ise vekâletname, vekilin kimlik fotokopisi ve noter onaylı imza beyannamesiAyrıca, sanayi kuruluslarında sanayi sicil belgesi.

Bu bilgi ve belgelerle birlikte, Elektrik Enerjisi Satıs Sözlesmesi ve eklerinin imzalanması ve kaselenmesi gerekmektedir.

Sirketimiz abonesi olmayan müsteriler ile öncelikle perakende satış sözleşmesi imzalanmalıdır.
Avantajlardan yararlanmak için başvuru sonrasındaki süreç nasıl işlemektedir?
Serbest tüketiciye elektrik satmak isteyen tedarik şirketleri, serbesttüketicilere ilişkin bilgi girişlerini Piyasa Yönetim Sistemi üzerinden yaparlar.Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (EPDUY) gereğince,tedarikçisini ilk defa seçecek serbest tüketicilerin girişleri, içinde bulunulan ayınen geç altısından önceki son iş günü 17:00’ye kadar yapılmalıdır. Düzenlemeyetabi olmayan tarifeler üzerinden elektrik enerjisi satın alırken mevcut tedarikçisinideğiştiren serbest tüketicilerin girişleri ise, içinde bulunulan ayın en geç onundanönceki son iş günü saat 17:00’ye kadar yapılmalıdır. Bu bilgi girişleri, serbesttüketicinin mevcut tedarikçisine, sistem aracılığıyla duyurulur. Dağıtım/iletim şirketininonay vermesi ve serbest tüketicinin mevcut tedarikçisine karşı yükümlülüklerinieksiksiz olarak yerine getirmiş olması şartıyla, bir sonraki ayın ilk günüitibariyle yeni tedarikçiden elektrik enerjisi tedarikine başlanır. Bilgi girişlerininbelirtilen tarihlerden sonra yapılması halinde enerji tedariği bir sonraki ayın ilkgününde başlar. Yeni tarife başlangıcına kadar geçen sürede, tüketici mevcuttarife fiyatı üzerinden elektrik tedarik eder.
Serbest tüketici olarak bir tedarikçi seçtikten sonra tedarikçi şirketimi değiştirebiliyor muyum?
Anlaşmalı olduğu tedarikçisini değiştirmek isteyen bir serbest tüketici, yeni bir sözleşme yapmadan önce bir önceki tedarikçisine olan yükümlülüklerini yerine getirdiğini yeni tedarikçisine belgelemek zorundadır. Serbest tüketicinin, bir önceki tedarikçisinden, borcu olmadığına ilişkin talep ettiği belge, talep tarihini izleyen iki iş günü içerisinde mevcut tedarikçi tarafından müşteriye teslim edilir.
Tedarikçim ile sözleşmem sona erdiğinde nasıl bir süreç işliyor?
Tedarikçi ile olan sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde tedarikçi,Piyasa İşletmecisine başvurur. Başvuru, içinde bulunulan ayın altısındanönceki son iş günü saat 17:00’ye kadar yapıldığı takdirde serbest tüketicinin otedarikçiden elektrik enerjisi temini, içinde bulunulan ayın son gününde sonaerer. Başvurunun bu tarihten sonra yapılması halinde serbest tüketicinin mevcuttedarikçisinden elektrik temini bir sonraki ayın son günü itibariyle sona erer.


ONLINE İŞLEM MERKEZİ

 

Online işlem merkezinde hangi işlemleri yapabilirim?
Online İşlem Merkezi üzerinden, Müşteri Hizmet Merkezlerine veya Yetkili İşlem Merkezlerimiz’de yapabileceğiniz birçok işlemi hızlı, rahat ve güvenle gerçekleştirebilirsiniz.

Online İşlem Merkezinde gerçekleştirebileceğiniz işlemler şu şekildedir:

• Abonelik sözleşmesi,
• Bilgilerinizi güncelleme,
• Aboneliğinizi sözleşmesi iptali,
• Fatura sorgulama,
• Borç ödeme,
• Serbest tüketici başvurusu.
Mobil cihazımı kullanarak online işlem yapabilir miyim?
Mobil cihazlar üzerinden de Online İşlem Merkezi’mize girerek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Online işlem merkezinde yaşadığım sorunu veya önerimi nasıl paylaşabilirim?
İşlem merkeziyle ilgili yaşadığınız herhangi bir sorunu veya önerilerinizi 444 6 255 numaralı Müşteri Hizmetleri Hattımızı arayarak, ana sayfada yer alan iletişim formunu doldurarak veya Müşteri Hizmet Merkezlerine iletebilirsiniz.
Online işlem merkezi üzerinden abonelik sözleşmesini nasıl yapabilirim?
Abonelik sözleşmesi için ,  Online İşlem Merkezi’nin ana sayfasında yer alan   “Online Abonelik”    başlığına tıklayarak;  sözleşme  yapacağınız adrese ve size ait bilgileri,  e-posta adresinizi  ve  GSM Numaranızı girmeniz yeterli olacaktır. Gerekli bilgiler girildikten sonra 'İleri' butonuna bastığınızda, cep telefonunuza aktivasyon kodu gönderilecektir. Aktivasyon işlemini tamamlamak için cep numaranıza gelen kodu ekrandaki  alana giriniz. Aktivasyon kodunu , eksiksiz ve doğru girdikten sonra sözleşmeyi  imzalamak  ve örneğini  tarafınıza teslim etmek üzere kuryenin ulaşmasını istediğiniz iş veya ev adresinizi giriniz. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen ve sözleşmeniz sona erdiğinde  geri alacağınız güvence bedelini, kredi kartıyla  veya 3 iş günü içerisinde TR 41 0001 5001 5800 7302 8726 39 İBAN numaralı CK Boğaziçi Elektrik hesabına başvuru numaranızı belirterek ödeyebilirsiniz. İşlem adımlarıyla ilgili detaylı bilgi  ve göresel yardım için "Yardım Sayfasını" kullanabilirsiniz.
Abonelik sözleşmesinde güvence bedeli ödemesini havale / EFT yoluyla yapacağım hesap bilgileri nedir?
Ödemenizi, TR41 0001 5001 5800 7302 8726 39 IBAN numaralı CK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE A.Ş. hesabına yapabilirsiniz.
Online işlem merkezinde yaptığım sözleşme ne kadar sürede işleme alınır?
Online İşlem Merkezinde kredi kartıyla yapılan ödemeler aynı anda sisteme işlenir ve sözleşme adınıza geçmiş olur. Havale veya EFT yolu ile yapılan ödemelerde ise başvuru numarası belirtilerek ödeme yapıldığı gün sözleşme adınıza aktarılır. Havale veya EFT yolu ile yapılacak ödemelerin en geç üç iş günü içerisinde gerçekleşmesi gerekmektedir.
Online işlem merkezinde yaptığım sözleşme ne kadar sürede elime ulaşır?
Online İşlem Merkezi üzerinden yaptığınız sözleşme, en geç 15 gün içerisinde kurye teslimatı için belirttiğiniz adrese ulaştırılır.
Adıma yaptığım sözleşmenin kurye tarafından teslim alımını eşim veya yakınlarımdan birisi yapabilir mi?
Sözleşme sizin adınıza yapıldığı için, sizin tarafınızdan veya noter onaylı vekâlete sahip vekil tarafından imza karşılığı teslim alınabilir.
Hatalı sözleşme veya ödeme yaptım işlemin düzeltilmesi için ne yapmalıyım?
Hatalı yapılan işlemler için;

• Online işlem merkezimizin ana sayfasında yer alan iletişim formunu doldurabilir,
• 444 6 255 numaralı Müşteri Hizmetleri Hattımızı arayabilir,
• Müşteri Hizmet Merkezlerimize başvuruda bulunabilirsiniz.
Sözleşmem bana ulaşmadı ne yapmalıyım?
Sözleşmeniz 15 gün içerisinde tarafınıza ulaşmadıysa ana sayfada yer alan iletişim formunu doldurarak sorununuzu belirtebilir veya 444 6 255 numaralı Müşteri Hizmetleri Hattımızı arayarak bilgi verebilirsiniz. Müşteri Hizmetleri temsilcimiz size en kısa zamanda dönüş yapacaktır.
Belirtilen IBAN numarasına ödeme yapmama rağmen sözleşme adıma gözükmüyor, Ne yapmalıyım?
Ödeme yaparken başvuru numaranızı belirtmemiş veya yanlış yazmış olabilirsiniz. Online İşlem Merkezi’nin ana sayfasında yer alan iletişim formunu doldurarak veya 444 6 255 numaralı Müşteri Hizmetleri Hattımızı arayarak gerekli bilgileri verdiğinizde işlemleriniz mesai saatleri içerisinde sonuçlanmış olacaktır.
Abonelik iptal işlemi yapacağım fakat sistemdeki telefonum şu anda aktif değil, Nasıl işlem yapabilirim?
Aboneliğinizle ilgili bilgilerin gizliliği ve abonelik iptalinin sözleşme sahibi dışında 3. Şahıslar tarafından yapılmasını önlemek amacıyla sistemimizde kayıtlı olan telefon numaranıza gönderilecek ONAY kodunu sisteme girmeniz gerekmektedir. Bu nedenle kayıtlı olan telefon numaranız güncel değil ise size en yakın Müşteri Hizmet Merkezlerine başvurarak güncel telefon numaranızı iletmeniz gerekmektedir.
Online işlem merkezinde yapacağım ödemelerin makbuzlarını nasıl Alabilirim?
Online işlem Merkezinde yapacağınız ödemelerin makbuzları sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinize anında gönderilmektedir. Ayrıca güvence bedeli makbuzu kurye aracılığıyla sözleşmenizle birlikte adresinize ulaştırılmaktadır.


FIRSATLAR DÜNYASI


Fırsat kodunu nasıl alabilirim?

Tüm fırsatlardan yararlanmak  için, abone numaranızı ve ‘hemen başvurun’  ekranında gördüğünüz güvenlik kodunu girmeniz yeterlidir.

Fırsatlar Dünyası’ndan nasıl yararlanabilirim?

Her fırsat için fırsattan yararlanma koşulları farklıdır. http://www.CKbogazici.com/firsat/ linkinde yer alan fırsat detayları butonunu tıklayarak her fırsatın kullanım koşullarını görebilirsiniz.

Fırsatlar Dünyası’ndaki marka fırsatlarını kullanmak için herhangi bir katılım ücreti var mı? Varsa ne kadar?

Fırsat kodlarını almak ve kullanmak tamamen ücretsizdir.

Fırsatlar Dünyası’ndan  serbest tüketici olmadan yararlanabilir miyim?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, her yıl belirlenen elektrik Tüketim miktarının üzerinde elektrik enerjisi kullanan ya da kullanmayı taahhüt eden tüketiciler “serbest tüketici” olarak tanımlanmaktadır. Serbest tüketici olmak için belirlenen limit, her yıl 31 Ocak tarihine kadar EPDK tarafından yayınlanır. Söz konusu limit 2017 yılı için aylık ortalama yaklaşık 82 TL'dir .Bir önceki yıl içinde ya da içinde bulunulan yılda bu limiti geçen kişi ve kurumlar Serbest tüketici olabilirler. Bununla birlikte, içinde bulunan yılda belirlenen limiti aşacağını taahhüt eden kişi ve kurumlar da serbest tüketici olabilirler.Ayrıntılı bilgiye http://www.CKbogazici.com.tr/tr/avantajli-tarifeler/tarifeler/ linkinde ulaşabilirsiniz.

Her fırsattan kaç kez yararlanabilirim?  Kampanya  bitiş tarihlerini nasıl öğrenebilirim?

Her fırsat için fırsattan yararlanma koşulları farklıdır. http://www.CKbogazici.com/firsat/ linkinde yer alan fırsat detayları butonunu tıklayarak her fırsatın kullanım koşullarını görebilirsiniz.

Fırsatlar Dünyası’ndaki markalar sabit midir?

Fırsatlar Dünyası’ndaki markalar siz değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenli olarak güncellenmektedir. Güncel marka fırsatlarını takip etmek için web sitemizi düzenli olarak takip etmenizi öneririz.